Archive for Sierpień, 2017

Preparaty skierowane przeciwko mediatorom

Z uwagi na podstawową rolę mediatorów uwalnianych z mastocytów w wyzwalaniu zaburzeń alergicznych poszukiwano od dawna preparatów zdolnych d° za-blokowania ich działania. Preparaty przeciwhistaminowe, wprowadzone do lecznictwa już w latach trzydziestych, blokują działanie histaminy na odpowiedni receptor tkankowy H, i w ten sposób zapobiegają wywołanym przez nią reakcjom chorobowym. Działa-nie tych preparatów trwa krótko, muszą więc być stałe przyjmowane, nie mogą też, oczywiście, wyleczyć stanu alergii. Klasyczne preparaty (Antistin, Allergan B, Diphergan, Tavegyl, Hydroxyzinum, Thenalidin-Calcium i inne zbliżone w działaniu) znalazły szerokie ‘zastosowanie głównie w przypadkach pyłkowicy i alergicznych chorób skóry, znacznie rzadziej natomiast były skuteczne u chorych na astmę oskrzelową. Wymienione preparaty działają również uspokajająco, co jest w wielu przypadkach korzystne, wywołują jednak często uczucie senności, o czym powinny pamiętać osoby prowadzące pojazdy mechaniczne i obsługujące maszyny.

W ostatnich latach wprowadzono do lecznictwa nową generację preparatów przeciwhistaminowych o silniejszym i przedłużonym działaniu, a nie wywierających niepożądanego działania usypiającego. Preparaty te podaje się zazwyczaj tylko w jednej dawce dziennej w godzinach rannych. Należą do nich: Astemizole (His- manal), Cetyryzyna (Zyrtec). Loratydyna (Clarityne), Terfemadyna (Teldane). Wymienione leki przeciwhistaminowe o przedłużonym działaniu znalazły szerokie zastosowanie przede wszystkim w leczeniu pyłkowicy oraz ostrej i przewlekłej pokrzywki. Nasze wstępne doświadczenia ze stosowaniem cetyryzyny w tych ostatnich chorobach są bardzo zachęcające. Nie jest wykluczone, że preparaty o przedłużonym działaniu odegrają ważniejszą niż ich poprzednicy rolę w leczeniu astmy atopowej.

Preparaty przeciw leukotrienom i PAF znajdują się w chwili obecnej w stadium badań doświadczalnych na zwierzętach, nie dysponujemy jednak w chwili obecnej żadnym lekiem w pełni antagonistycznie działającym na te mediatory.