Archive for Marzec, 2017

Pyłek roślin

Nasiona licznych roślin kwiatowych zawierają substancje białkowe o mniej lub więcej silnych – w zależności od gatunku rośliny – właściwościach uczulających. Rozmnażanie roślin odbywa się przez zapylenie, po czym pyłek uwolniony z kwiatów zostaje unoszony przez wiatr, a także przez liczne owady na znaczne wysokości i odległości. Ilość pyłku wytwarzanego przez niektóre rośliny może być olbrzymia. W Stanach Zjednoczonych opada w ciągu jednego roku na ziemię, w sezonie pylenia, około 1 miliona ton nasion ambrozji. Nasiona tego chwastu niezwykle silnie alergizują.

Obecny w atmosferze pyłek roślin przenika do dróg oddechowych i jest aktywnie wchłaniany przez błonę śluzową nosa, skąd informacja o jego budowie zostaje przekazana do ośrodków odpowiedzialnych za obronę organizmu. Najczęściej antygeny pyłku zostają następnie unieczynnione przez przeciwciała odpornościowe klasy IgG, a sama reakcja przebiega w sposób niezauważalny. U osób z predyspozycją do atopii wytwarzają się przeciwko tym antygenom również przeciwciała klasy IgE, czyli reaginy. Jeżeli te ostatnie zwiążą się z komórkami błony śluzowej nosa, a czasami także oskrzeli i innych narządów, to powtórne wniknięcie pyłku wywołuje burzliwą reakcję alergiczną typu natychmiastowego i objawy choroby zwanej pyłkowicą.