Archive for Październik, 2016

CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE ALERGIĘ, CZYLI ALERGENY

Substancje, które dzięki odmienności swej budowy wywołują w organizmie od-powiedź odpornościową, są nazywane antygenami. Te antygeny natomiast, których wtargnięcie do ustroju wyzwala reakcje nadwrażliwości, noszą nazwę alergenów. W teorii ilość alergenów jest nieograniczona, ponieważ nic tylko białka, węglowodany i tłuszcze, lecz także proste związki chemiczne mogą wywołać w ustroju stany nadwrażliwości. Każdy człowiek może uczulić się na liczne substancje naturalne lub sztuczne w warunkach wystarczająco długiej i silnej ekspozycji na ich działanie. Atopicy uczulają się ze szczególną łatwością na naturalne substancje środowiska, mogą jednak wytwarzać stan nadwrażliwości także na substancje wyprodukowane przez przemysł, a zwłaszcza na różnorodne związki chemiczne, leki, detergenty, środki owado- i chwastobójcze, barwniki, włókna sztuczne i wiele innych.

Współczesny człowiek obciążony predyspozycją do atopii żyje na co dzień w kręgu bardzo licznych alergenów mogących z łatwością wywołać stan uczulenia w jego organizmie i spowodować następnie, po powtarzających się kontaktach, wystąpienie narządowych lub ogólnoustrojowych zaburzeń chorobowych (ryc. 8). W praktyce, liczba substancji często i silnie alergizujących jest ograniczona, dzięki czemu można zestawić najczęstsze alergeny w grupy i scharakteryzować ich najważniejsze właściwości.

Search
Advertisement
polecamy
  • metoda kanapkowa
  • Przedłużanie włosów metodą kanapkową jest bardzo wygodne i efektowne w kilka godzin możesz wydłużyć i zagęścić swoje włosy. Bezpieczne przedłużanie włosów
Najnowsze komentarze